بکس

نمایش یک نتیجه

بکس یا سر بکس :یک طرف آن سوراخ مادگی چهارگوش مربعی درایو طراحی شده که به آچار بکس وصل می‌شود؛ در طرف دیگر نیز سوراخ اصلی 6 یا 12 ضلعی بکس قرار دارد که در هر سایز متفاوت بوده و از کوچک به بزرگ متغیر است.

پشتیبانی