فشنگی

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

فشنگی یا کولت (به انگلیسی: Collet ) دقیق‌ترین وسیله برای نگه داشتن قطعات بر روی ماشین تراش یا نگه داشتن ابزار در دستگاه فرز است.

فشنگی ER25

فشنگی 16_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 15_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 14_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 13_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 11_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 10_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 12_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 9_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 8_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 7_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 6_ER25

170000 تومان

فشنگی ER25

فشنگی 5_ER25

170000 تومان
پشتیبانی