فشنگی

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

فشنگی یا کولت (به انگلیسی: Collet ) دقیق‌ترین وسیله برای نگه داشتن قطعات بر روی ماشین تراش یا نگه داشتن ابزار در دستگاه فرز است.

فشنگی ER32

5-6 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

15-16 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

13-14 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

9-10 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

2-3 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

آچار کولت

276000 تومان

فشنگی ER32

1-2 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

17-18 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

19-20 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

14-15 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

12-13 فشنگی ER32

200000 تومان

فشنگی ER32

7-8 فشنگی ER32

200000 تومان
پشتیبانی