فشنگی

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

فشنگی یا کولت (به انگلیسی: Collet ) دقیق‌ترین وسیله برای نگه داشتن قطعات بر روی ماشین تراش یا نگه داشتن ابزار در دستگاه فرز است.

فشنگی ER40

7-8 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

14-15 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

9-10 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

5-6 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

24-25 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

15-16 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

13-14 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

15-16 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

25-26 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

21-22 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

22-23 فشنگی ER40

210000 تومان

فشنگی ER40

23-24 فشنگی ER40

210000 تومان
پشتیبانی