انگشتی50*6*2 سرگرد دو پر کارباید استوک غربی

287000 تومان

برند CTX

موجود

پشتیبانی