تبدیل سه نظام به چهار شیار

74000 تومان

✅ توجه : در هنگام استفاده از این سه نظام دستگاه در حالت غیرچکشی قرار داده شود
✅جهت استفاده مته های فلز و چوب معمولی (ته گرد) در بتن کن های 4 شیار

موجود

پشتیبانی