خط کش نقاله زاویه سنج برند دیتا

248000 تومان

ساخت چین تحت لیسانس اسپانیا
طول خطکش : 10 سانتیمتر
ازین نقاله برای خطکشی زاویه های مختلف و همچنین سنجش زوایای اجسام مختلف استفاده میشود

پشتیبانی