خط کش نقاله زاویه سنج

204988 تومان

طول خطکش : 10 سانتیمتر
ازین نقاله برای خطکشی زاویه های مختلف و همچنین سنجش زوایای اجسام مختلف استفاده میشود

ناموجود

پشتیبانی