ست مته مستر

482000 تومان

شامل 5 سایز مته 4 و 5 و 6 و 8 و 10 میلی متر
دارای الماسه تنگستن و مناسب دیوار ، گچ ، سنگ ، آجر و
مته آهن (hss) : مناسب فلز و چوب
شامل 6 سایز مته 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 میلی متر
متریال ساخت HSS و مناسب آهن و آلومینیوم و مس و
مته چوب (نیشدار) :
شامل 5 سایز مته 4 و 5 و 6 و 8 و 10 میلی متر

موجود

پشتیبانی