سنگ مخروطی

29000 تومان

قطر قسمت پایین : 12
قطر نوک مخروط : 5
ارتفاع : 27

موجود

پشتیبانی