سنگ مخروطی

39000 تومان

قطر قسمت پایین : 17/5
قطر نوک مخروط : 6/5
ارتفاع : 29

موجود

پشتیبانی