قلاویز دستی سایز 5 چینی بروک

310500 تومان

دارای سه مرحله
جهت افزایش طول عمر قلاویز حتما به ترتیب استفاده گردد و روغن قلاویز فراموش نشود.

ناموجود

پشتیبانی