قلاویز دستی 6 ایزار اسپانیا

368000 تومان

مارک ایزار
جهت افزایش طول عمر قلاویز حتما به ترتیب استفاده گردد و روغن قلاویز فراموش نشود.

ناموجود

پشتیبانی