مته هل سایز3 کبالت5درصد

17250 تومان

5 درصد واقعی سایز نرمال
وارداتی انحصاری اینسرت تب
تست شده با فنر

ناموجود

پشتیبانی