مته هل سایز7 کبالت5درصد

86250 تومان

5 درصد واقعی سایز نرمال
وارداتی انحصاری اینسرت تب
تست شده با فنر

ناموجود

پشتیبانی