میکرومتر خارج 125_100 مارک روکا

1495000 تومان

دقت 0.01
به شرط کالیبره
داری گیج بلوک
ضمانت کیفیت کالا

موجود

پشتیبانی