میکرومتر خارج 150_125 مارک روکا

1780000 تومان

دقت 0.01
به شرط کالیبره
داری گیج بلوک
ضمانت کیفیت کالا

موجود

پشتیبانی