میکرومتر خارج 200_175 مارک دیتا

2130000 تومان

دقت 0.01
به شرط کالیبره
داری گیج بلوک
ضمانت کیفیت کالا

ناموجود

پشتیبانی