میکرومتر خارج 50_25 برند دیتا

1420000 تومان

ساخت چین تحت لیسانس اسپانیا
برند دیتا
سری های الماسه
بشرط کالیبره
دقت 0/01
کیفیت عالی

موجود

پشتیبانی