میکرومتر دیجیتالی 0 الی 25 روکا

1840000 تومان

ساخت چین
برند روکا ( POLEX )
بشرط کالیبره
دقت 0/01
کیفیت عالی

موجود

پشتیبانی