هندلی غربیلک تخت دور سفید 100*12

319000 تومان

قابل استفاده در دستگاه تراش ، دستگاه سازی ، فرزکل ، دستگاه CNC و …

موجود

پشتیبانی