هندلی غربیلک تخت دور سفید 160*16

566000 تومان

قابل استفاده در دستگاه تراش ، دستگاه سازی ، فرزکل ، دستگاه CNC و …

موجود

پشتیبانی