هندلی غربیلک تخت دور سفید 80*10

256000 تومان

قابل استفاده در دستگاه تراش ، دستگاه سازی ، فرزکل ، دستگاه CNC و …

موجود

پشتیبانی