هندلی غربیلک تو خالی بنزی 160*16

531000 تومان

قابل استفاده در دستگاه تراش ، دستگاه سازی ، فرزکل ، دستگاه CNC و …

موجود

پشتیبانی