کارواش سرشلنگی

391000 تومان

نوع پخش آب: یکنواخت
نیروی فشار: فشار قوی
کنترل جریان: متغیر

ناموجود

پشتیبانی