کولیس 50سانت فک 10 اینسایز مدل 500-1214

8970000 تومان

واحد اندازه گیری : میلیمتر و اینچ
دقت: 0.02 میلیمتر
طول فک: 10 سانتیمتر

پشتیبانی