کولیس 20 سانت دیجیتال یونیت فلزی اکاد

3400000 تومان

خاموش شدن خودکار
مناسب برای اندازه‌گیری داخل و خارج و عمق و گام
از نوع یوینیت فلزی
0.02میلیمتر

پشتیبانی