کولیس 20سانت دیجیتال اکاد

3000000 تومان

خاموش شدن خودکار
مناسب برای اندازه‌گیری داخل و خارج و عمق و گام
از نوع یوینیت پلاستیکی

پشتیبانی