کولیس 30 سانت ساده اکاد

4700000 تومان

قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
• ساخته شده از استیل ضدزنگ.
• اعداد خوانا بر روی سطح کروم کاری شده.
0.02

پشتیبانی