کولیس 30 سانت دیجیتال اینسایز

4600000 تومان

رزولیشن : 0.02 میلیمتر
محفظه : پلاستیکی
واحد اندازه گیری: میلیمتر/اینچ

پشتیبانی