گردبر24 کبالت 8درصد مارکLX

99000 تومان

قطر سری گرد بر21
جنس hss کبالت 8 در صد
برندlx

موجود

پشتیبانی