فرز انگشتی سایز2 مارکSTC

207000 تومان

کبالت 8 درصد
سایز 52*8*6*2
ساخت چین

موجود

پشتیبانی