میکرومتر خارج 175_150 مارک روکا

1897500 تومان

دقت 0.01
به شرط کالیبره
داری گیج بلوک
ضمانت کیفیت کالا

ناموجود

پشتیبانی