کولیس ورنیه 15 سانت اینسایز

1150000 تومان

رزولیشن : 0.02 میلیمتر
محفظه : پلاستیکی
واحد اندازه گیری: میلیمتر/اینچ

پشتیبانی